قوانین


عنوان
1تست قانون
2قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور
3قانون سازمان نظام دامپزشكي
4قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد
5قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي و كشاورزي و منابع طبيعي ج.ا.ا.
6قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)
7قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب
8قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
9قانون پرداخت حق محروميت از مطب به مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني...
10قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا
11قانون بيمه محصولات كشاورزي
12حقوق حيوانات در قانون مدني
13حقوق حيوانات در قانون مجازات اسلامي
14قانون شكار و صيد
15قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 1351 با اصلاحات بعدي
16قانون تفتيش صحي حيوانات
17قانون ممنوعيت نگهداري و عبور دادن دام در محدوده خدماتي پايتخت
18ماده 688 قانون مجازات اسلامي
19قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
20قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
21قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران
22قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور دامپزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334...
23قانون اصلاح تبصره هاي 2، 3 و 4 ذيل ماده واحده قانون شمول خدمت نيروي انساني...
24قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
25قانون نظام جامع دامپروري كشور
26قانون مجازات اخلال‌كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت