فایل ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد سال 97

   دانلود فایل : assessment tables 97.xlsx           حجم فایل 983 KB