تماس با ما

02188952380


نمابر

02188957252

 
دکتر سامد  برومندفر

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

دکتر سامد برومندفر

ارتباط مستقیم: 02188952380

مسئولان و کارشناسان

نظرسنجی