تماس با ما

88957007


نمابر

02188957079

 
دکتر محمدباقر  مقدس

مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد

دکتر محمدباقر مقدس

ارتباط مستقیم: 02188957007

مسئولان و کارشناسان

 • دکتر مسعود غفاری

  رییس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 • دکتر علی آتشی

  رییس اداره حقوقی و قرادادها

 • دکتر سعید حسینی

  رییس هماهنگی امور استانها و مجلس

  02188957007

نظرسنجی