تماس با ما

0218806407


نمابر

0218806407

 

يرسينيوزيس Yersiniosis

عامل بيماري، باكتري يرسينيا روكري (Yersinia ruckeri) است .اين بيماري در سنين مختلف ممكن است بروز كند ولي تلفات در بين بچه ماهيان قزل آلا بيشتر است .افزايش جمعيت ماهي، كاهش آب مزارع، نوسان فصلي ميزان آبدهي در بالا رفتن ميزان مرگ و مير ماهيان مبتلا موثر است .التهاب و تخريب فك ها و سقف دهان ديده مي شوند .ماهيان بيمار ابتدا بي حال شده و به رنگ تيره در مي آيند و قرمزي در دهان و سرپوش آبشش، ساقه دمي و پايه باله ها مشاهده مي گردد .در بافت چربي بدن و قسمت انتهاي روده خونريزي وجود دارد .راه هاي انتقال بيماري تماس با ماهي آلوده، راه خوراكي، زخم هاي جلدي و انگل هاي خارجي است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان