تماس با ما

02188953400 داخلي 209


نمابر

همراه: 09122824890 ایمیلpoultry@Ivo.ir

 

واكسن كشته گامبورو

واكسن  كشته گامبورو Bursal disease inactivated  vaccine
 
ويروس واكسن غير فعال مي باشد. مصرف اين نوع واكسن در گله هاي مادر قبل از زمان تخمگذاري اجباري مي باشد.
 واكسن كشته گامبورو را مي توان در سن 10 تا 12 روزه گي در گله هاي پولت مادر  وتخمگذار تجارتي مورد استفاده قرار داد.

منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص31.