تماس با ما

02188953400 داخلي 209


نمابر

همراه: 09122824890 ایمیلpoultry@Ivo.ir

 

واكسن كشته سندرم كاهش توليد

واكسن كشته سندرم كاهش توليد  EDS, 76 inactive vaccine
 
بيماري سندرم كاهش توليد تخم يكي از بيماري هاي شايع بين در گله هاي تخمگذار است ، واكسن آن از نوع واكسن غير فعال بوده و جهت پيشگيري از بيماري سندرم كاهش توليد ، قبل از شروع مرحله تخمگذاري در گله هاي تخمگذار به كار مي رود.
 
بنابر توصيه سازمان دامپزشكي مي توان اين واكسن را در سن 18 تا 20 هفتگي در گله هاي مادر گوشتي و تخمگذار و به صورت تزريق در ناحيه عضلاني مورد استفاده قرار داد.
براي گله هاي پولت تخمگذار تجارتي مي توان اين واكسن را دز سن 13 تا 15 هفتگي به صورت تزيرق در ناحيه عضلاني مورد استفاده قرار داد.

منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص35.